2009-08-31 21:21 #0 av: DesK

Yttrandefrihetsgrundlagen fastställer att alla har rätt att fritt utrycka sig, och att det är en grundläggande demokratiskt rättighet att göra sin röst hörd, anonymt eller inte, i olika medier.

Fri åsiktsbildning förutsätter yttrandefrihet och informationsfrihet för medborgarna, det vill säga att alla har en möjlighet att göra sin röst hörd. Det är en av grundstenarna i en demokrati. Dessa rättigheter omfattar alla typer av medier, även elektroniska medier som iFokus.

Att alla har rätt att uttrycka sin åsikt betyder dock inte att man får skriva vad som helst. Det finns undantag, framförallt kring upphovsrättsliga frågor, hetslagstiftningen och material riktat mot unga, och då främst pornografi och/eller annat material som kan verka förråande eller medföra annan allvarliga skada för unga.

Det är dock viktigt att poängtera att bara för att ett inlägg på forumet inte bryter mot någon lag, så innebär det inte en skyldighet att publicera det. Yttrandefriheten ger inte automatisk rätt att bli publicerad, tänk hur DN eller Rapport skulle se ut om alla som krävde att få bli publicerade också blev det.

Om en värd anser att ett inlägg skadar värden själv, sajten och diskussionen där, företaget iFokus eller en medlems integritet, så står det värden helt fritt att välja att ta bort inlägg eller att kräva av författaren att denne eller denna skriver om det.