2009-09-09 13:39 #0 av: DesK

Personuppgiftslagen (PUL) reglerar elektronisk behandling av användarnas uppgifter.

Det är i huvudsak iFokus centralt som berörs av den lagtexten, men det kan vara bra att känna till att det är iFokus som är personuppgiftsansvarig, och att det inte är tillåtet att samla och lagra elektroniska personuppgifter utan medgivande. Det innebär t ex att man som värd inte får göra egna databaser eller lagra information om medlemmarna på sajten, oavsett syfte.

För dig som värd kan det vara bra att veta att det inte tillåtet att publicera personuppgifter i forumet utan godkännande, om det inte faller in under tryckfrihetsramen dvs att inlägget har till syfte "att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av större betydelse för allmänheten". Viktigt att tänka på är att det trots att en publicering kan vara OK utifrån PUL så kan det uppfattas som kränkande och som förtal.

Om du vill läsa hela lagtexten så hittar du den här.

ifokus.jpg